Faktúry


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
odber pitnej vody Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
12.83 €
čipová karta Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Disig, a.s.
35.00 €
výsadba v obci Odb.: Obec Ďačov
Dod.: ANGARDE s.r.o. Kvety a záhrada
163.80 €
finančný spravodajca, r.2020 Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
26.40 €
natočenie prezentačného videa o obci Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Ing. Martin Nagy -MANGO VIDEO STUDIO
399.00 €
mobil.služby Odb.: Obec Ďačov
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
5.00 €
všeob.služby Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Obec Petrovany
112.50 €
stravné 8/2019 Odb.: Obec Ďačov
Dod.: DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.
292.80 €
mobil Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
58.78 €
dodanie chleba - "Stretnutie rodákov" Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Poľnohosp.družstvo
58.06 €
el.energia Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
224.50 €
materiál DHZ Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Firesystem, s.r.o.
1470.00 €
vyhotovenie geometr.plánu Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Ing. Pavol Dulín, s.r.o.
1980.00 €
telefón Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.40 €
el.energia Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
526.00 €
plyn Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
124.00 €
údržba MŠ - zhotovenie podláh Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Ján Angelovič
900.00 €
servisné prehliadky KD Odb.: Obec Ďačov
Dod.: PLYNOMA SERVIS
415.60 €
vývoz odpadu Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Marius Pedersen, a.s.
702.46 €
výzdoba - "Stretnutie rodákov" Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Martina Žilková M-DECOR
271.50 €
dodanie stravy - "Stretnutie rodákov" Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Ján Papcun - Vývarovňa jedál
708.00 €
práce na údržbe MŠ Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Marián Zontág
1005.00 €
pohostenie - "Stretnutie rodákov" Odb.: Obec Ďačov
Dod.: HURKA s.r.o.
465.05 €
vystúpenie - "Stretnutie rodákov" Odb.: Obec Ďačov
Dod.: M.Triščová, ľud.rozprávačka
200.00 €
vystúpenie FS - "Stretnutie rodákov" Odb.: Obec Ďačov
Dod.: OZ FS Šarišan
1330.00 €
spol.úradovňa - III.Q/2019 Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Mesto Lipany
2145.63 €
zemina Odb.: Obec Ďačov
Dod.: HT SH s.r.o.
214.01 €
mobil.služby Odb.: Obec Ďačov
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
5.00 €
vysprávky MK Odb.: Obec Ďačov
Dod.: CBR s.r.o.
1160.88 €
el.energia Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
283.56 €
mobil Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
43.72 €
telefón Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.40 €
tovar-darček.tašky "Stretnutie rodákov" Odb.: Obec Ďačov
Dod.: OfficeLand, s.r.o.
59.76 €
vývoz odpadu Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Marius Pedersen, a.s.
990.23 €
služby "GDPR" Odb.: Obec Ďačov
Dod.: BeeM Servis s.r.o.
90.00 €
stravné 6,7/2019 Odb.: Obec Ďačov
Dod.: DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.
620.56 €
tovar - údržba MŠ Odb.: Obec Ďačov
Dod.: František Nemec Stavrem s.r.o.
3617.04 €
plyn Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
124.00 €
vodné stočné Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
41.82 €
el.energia Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
248.53 €
mobil Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
41.00 €
mobil.služby Odb.: Obec Ďačov
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
5.00 €
tovar - podujatie DHZ Odb.: Obec Ďačov
Dod.: KDK obchod s.r.o.
144.93 €
telefón Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.40 €
vývoz odpadu Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Marius Pedersen, a.s.
701.10 €
prac.cesta-snem ZMOS Odb.: Obec Ďačov
Dod.: ZOHT-Združenie obcí hornej Torysy
200.87 €
plyn Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
125.00 €
členský príspevok Odb.: Obec Ďačov
Dod.: MAS Horná Torysa
365.50 €
inštalácia program.vybavenia Odb.: Obec Ďačov
Dod.: IFOsoft s.r.o.
12.00 €
všeob.služby Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Obec Petrovany
112.50 €
stravné 4,5/2019 Odb.: Obec Ďačov
Dod.: DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.
646.06 €
mobil Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
41.00 €
mobil.služby Odb.: Obec Ďačov
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
5.00 €
služby - BRO Odb.: Obec Ďačov
Dod.: ZOHT-Združenie obcí hornej Torysy
283.50 €
el.energia Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
264.28 €
tovar SČK - odber krvi Odb.: Obec Ďačov
Dod.: KDK obchod s.r.o.
114.08 €
telefón Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.40 €
vývoz odpadu Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Marius Pedersen, a.s.
1055.26 €
všeobecný materiál DHZ Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Florian, s.r.o.
1257.00 €
kancelárske potreby Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Vladimír Gladiš - Globus
151.24 €
spol.úradovňa - II.Q/2019 Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Mesto Lipany
2054.25 €
plyn Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
154.00 €
el.energia Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
526.00 €
historické uniformy DHZ Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Florian, s.r.o.
528.00 €
stavebné práce na údržbe MŠ Odb.: Obec Ďačov
Dod.: STAV -MAJO s.r.o.
16374.73 €
mobil.služby Odb.: Obec Ďačov
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
5.00 €
mobil Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
41.00 €
revízia a servis has.prístrojov Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Vladimír Jánoš - REHAP
29.23 €
el.energia Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
295.45 €
vývoz odpadu Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Marius Pedersen, a.s.
698.78 €
telefón Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.40 €
členský príspevok r.2019 Odb.: Obec Ďačov
Dod.: ZOHT-Združenie obcí hornej Torysy
219.30 €
služby "GDPR" Odb.: Obec Ďačov
Dod.: BeeM Servis s.r.o.
90.00 €
plyn Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
243.00 €
poplatok snem ZMOS Odb.: Obec Ďačov
Dod.: ZOHT-Združenie obcí hornej Torysy
100.00 €
fixné náklady BRO Odb.: Obec Ďačov
Dod.: ZOHT-Združenie obcí hornej Torysy
84.53 €
energ.certifikát-"Zateplenie a modernizácia MŠ Ďačov" Odb.: Obec Ďačov
Dod.: TERA green s.r.o.
900.00 €
výkon činnosti externého manažmentu-"Zateplenie a modernizácia MŠ Ďačov" Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o.
950.40 €
vodné stočné Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
175.62 €
výkon činnosti externého manažmentu-"Zateplenie a modernizácia MŠ Ďačov" Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o.
6652.80 €
stravné 3/2019 Odb.: Obec Ďačov
Dod.: DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.
381.00 €
inštalácia program.vybavenia Odb.: Obec Ďačov
Dod.: IFOsoft s.r.o.
24.00 €
prevedené práce - "Zateplenie a modernizácia MŠ Ďačov" Odb.: Obec Ďačov
Dod.: EKO SVIP, s.r.o.
43222.83 €
činnosť stavebného dozora - "Zateplenie a modernizácia MŠ Ďačov" Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Michal Petrík - STAV-PET
817.00 €
mobil Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
41.00 €
mobil.služby Odb.: Obec Ďačov
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
5.00 €
všeob.služby Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Obec Petrovany
158.70 €
el.energia Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
317.50 €
vývoz odpadu Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Marius Pedersen, a.s.
677.65 €
telefón Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.40 €
RZ ZMOS r.2019 Odb.: Obec Ďačov
Dod.: ZOHT-Združenie obcí hornej Torysy
48.25 €
plyn Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
367.00 €
tašky s potlačou Odb.: Obec Ďačov
Dod.: LIM PO, s.r.o.
160.50 €
tovar SČK - výročná schôdza Odb.: Obec Ďačov
Dod.: KDK obchod s.r.o.
136.06 €
program.vybavenie r.2019 Odb.: Obec Ďačov
Dod.: IFOsoft s.r.o.
172.56 €
mobil.služby Odb.: Obec Ďačov
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
5.00 €
mobil Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
41.00 €
el.energia Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
403.43 €
vývoz odpadu Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Marius Pedersen, a.s.
680.65 €
autorský poplatok MR Odb.: Obec Ďačov
Dod.: SOZA
20.40 €
telefón Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.40 €
prevedené práce - "Zateplenie a modernizácia MŠ Ďačov" Odb.: Obec Ďačov
Dod.: EKO SVIP, s.r.o.
138938.99 €
činnosť stavebného dozora - "Zateplenie a modernizácia MŠ Ďačov" Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Michal Petrík - STAV-PET
2450.00 €
stravné 1,2/2019 Odb.: Obec Ďačov
Dod.: DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.
536.40 €
el.energia Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
526.00 €
plyn Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
383.00 €
samolepky na vývoz odpadu Odb.: Obec Ďačov
Dod.: LIM PO, s.r.o.
62.50 €
poskytovanie odborných rád Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Peter Kandráč - PEKA
100.00 €
spol.uradovňa r.2018 - dobropis Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Mesto Lipany
939.46 €
spol.úradovňa - I.Q/2019 Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Mesto Lipany
2054.75 €
verejný prenos - MR Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Slovgram
38.40 €
aktualizacia webstránky Odb.: Obec Ďačov
Dod.: wbx, s.r.o.
36.00 €
finančný spravodajca Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
14.90 €
plyn-dobropis Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1586.26 €
plyn Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
393.00 €
mobil Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
41.00 €
doména a web.hosting Odb.: Obec Ďačov
Dod.: wbx, s.r.o.
144.00 €
mobil.služby Odb.: Obec Ďačov
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
5.00 €
telefón Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.73 €
služby "GDPR" Odb.: Obec Ďačov
Dod.: PP PROTECT s.r.o.
90.00 €
el.energia Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
371.42 €
el.energia-dobropis Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
652.85 €
revitalizácia MŠ Odb.: Obec Ďačov
Dod.: STAV -MAJO s.r.o.
24604.75 €
vývoz odpadu Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Marius Pedersen, a.s.
674.46 €
vodné stočné Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
164.48 €
údržba VO Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
20.00 €
údržba VO Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
8.10 €
všeobecný materiál Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Vladimír Gladiš - Globus
33.41 €
dovoz posyp.materiálu Odb.: Obec Ďačov
Dod.: STAV -MAJO s.r.o.
118.80 €
posypový materiál Odb.: Obec Ďačov
Dod.: IS-LOM s.r.o., Maglovec
143.96 €
tovar SČK - odber krvi Odb.: Obec Ďačov
Dod.: KDK obchod s.r.o.
146.30 €
Vianočná rozprávka Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Portál agentúra s.r.o.
250.00 €
výkon na úseku živ.prostredia Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Mesto Lipany
12.19 €
mobil.služby Odb.: Obec Ďačov
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
5.00 €
mobil Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
41.80 €
údržba bezpeč. zariadenia Ocú Odb.: Obec Ďačov
Dod.: SESFK s.r.o.
277.70 €
el.energia Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
338.81 €
vývoz odpadu Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Marius Pedersen, a.s.
860.78 €
žiarovky Odb.: Obec Ďačov
Dod.: O.S.V.O. comp, a.s.
87.48 €
telefón Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.76 €
plyn Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
552.00 €
všeob.služby Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Obec Petrovany
110.40 €
Prešovský korzár Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Petit Press, a.s.
228.00 €
Obecné noviny 2019 Odb.: Obec Ďačov
Dod.: INPROST s.r.o.
88.40 €
stolové kalendáre Odb.: Obec Ďačov
Dod.: LIM PO, s.r.o.
53.50 €
všeobecný materiál Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Domáce potreby s.r.o.
194.03 €
stravne 11,12/2018 Odb.: Obec Ďačov
Dod.: DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.
561.60 €
el.energia Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
357.97 €
tonery do tlačiarní Odb.: Obec Ďačov
Dod.: D-BAND servis, spol. s r.o.
198.00 €
mobil.služby Odb.: Obec Ďačov
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
5.00 €
mobil Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
41.00 €
činnosť stavebného dozoru - "Zateplenie a modernizácia MŠ Ďačov" Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Michal Petrík - STAV-PET
1683.00 €
Zateplenie a modernizácia MŠ Ďačov Odb.: Obec Ďačov
Dod.: EKO SVIP, s.r.o.
128194.65 €
el.energia Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
883.00 €
telefón Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.40 €
vývoz odpadu Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Marius Pedersen, a.s.
1426.38 €
zemné práce - odvodňovací kanál Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Jiří Procházka
304.00 €
plyn Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
493.00 €
strava - mesiac úcty k starším Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Ján Papcun - Vývarovňa jedál
544.00 €
kanc. potreby Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Vladimír Gladiš - Globus
310.15 €
kanc. perá Odb.: Obec Ďačov
Dod.: National pen
60.49 €
externý manažment - rekonštr. MK Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Enviroprojekt, s.r.o.
1300.00 €
spol.úradovňa - IV.Q/2018 Odb.: Obec Ďačov
Dod.: ZOHT-Združenie obcí hornej Torysy
2075.75 €
služby BRO Odb.: Obec Ďačov
Dod.: ZOHT-Združenie obcí hornej Torysy
218.50 €
mobil.služby Odb.: Obec Ďačov
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
5.00 €
el.energia Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
315.47 €
vývoz odpadu Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Marius Pedersen, a.s.
394.23 €
telefón Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.40 €
mobil Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
41.00 €
stravne Odb.: Obec Ďačov
Dod.: DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.
376.80 €
knihy - tlač Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Tlačiareň Kušnír
250.00 €
služby "GDPR" Odb.: Obec Ďačov
Dod.: PP PROTECT s.r.o.
90.00 €
vodné stočné Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
103.14 €
plyn Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
363.00 €
všeob.služby Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Obec Petrovany
103.50 €
Betónové oplotenie cintorína Odb.: Obec Ďačov
Dod.: PROFIL INVEST FOUR s.r.o.
21051.18 €
Rekonštrukcia lávok cez potok Odb.: Obec Ďačov
Dod.: INTERKOV STEEL, s.r.o.
10000.00 €
mobil.služby Odb.: Obec Ďačov
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
5.00 €
mobil Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
41.00 €
Rekonštrukcia MK7 Odb.: Obec Ďačov
Dod.: EUROVIA SK, a.s.
24306.00 €
vývoz odpadu Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Marius Pedersen, a.s.
912.28 €
el.energia Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
302.08 €
telefón Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.40 €
stravné 8,9/2018 Odb.: Obec Ďačov
Dod.: DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.
511.20 €
právne služby Odb.: Obec Ďačov
Dod.: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
219.21 €
plyn Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
229.00 €
prenájom WC - OHL Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Sanita a technika, s.r.o.
120.00 €
finančný spravodajca Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
26.40 €
externý manažment - MK7 rekonštr. Odb.: Obec Ďačov
Dod.: I & Z Tender, s.r.o.
150.00 €
externý manažment - "Zateplenie a modernizácia MŠ" Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o.
1800.00 €
el.energia Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
236.70 €
vývoz odpadu Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Marius Pedersen, a.s.
677.48 €
mobil.služby Odb.: Obec Ďačov
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
5.00 €
mobil Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
41.00 €
telefón Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.40 €
všeobecný materiál - DHZ Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Florian, s.r.o.
213.00 €
všeobecný materiál - DHZ Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Florian, s.r.o.
689.96 €
el.energia Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
883.00 €
plyn Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
196.00 €
Rekonštrukcia MK6 Odb.: Obec Ďačov
Dod.: EUROVIA SK, a.s.
99916.50 €
všeobecný materiál - DHZ Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Golitex s.r.o.
710.04 €
kultúrne podujatie Odb.: Obec Ďačov
Dod.: PORTÁL - komorné divadlo bez opony
250.00 €
spol.úradovňa - III.Q/2018 Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Mesto Lipany
2075.75 €
činnosť stavebného dozoru - "Rekonštrukcia MK6" Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Michal Petrík - STAV-PET
900.00 €
el.energia Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
249.72 €
audit učt. závierky Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Ing. Vladimír Andraščík
500.00 €
externý manažment - "Zateplenie a modernizácia MŠ" Odb.: Obec Ďačov
Dod.: I & Z Tender, s.r.o.
1100.00 €
mobil Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
41.00 €
mobil.služby Odb.: Obec Ďačov
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
5.00 €
stravné 7/2018 Odb.: Obec Ďačov
Dod.: DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.
360.00 €
všeobecný materiál Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Domáce potreby s.r.o.
166.52 €
telefón Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.60 €
vývoz odpadu Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Marius Pedersen, a.s.
671.24 €
služby "GDPR" Odb.: Obec Ďačov
Dod.: PP PROTECT s.r.o.
30.00 €
vodné stočné Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
92.00 €
oprava náradia Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Kotva
24.00 €
údržba kopír.stroja Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Aka servis, spol. s r.o.
232.80 €
plyn Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
196.00 €
poistné Odb.: Obec Ďačov
Dod.: UNIQA poisťovňa, a.s.
661.91 €
mobil Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
41.00 €
mobil.služby Odb.: Obec Ďačov
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
5.00 €
geometrický plán Odb.: Obec Ďačov
Dod.: GEODUS, s.r.o.
340.00 €
stravné 6/2018 Odb.: Obec Ďačov
Dod.: DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.
360.00 €
el.energia Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
272.15 €
vývoz odpadu Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Marius Pedersen, a.s.
958.24 €
prac.cesta ZMOS Odb.: Obec Ďačov
Dod.: ZOHT-Združenie obcí hornej Torysy
146.74 €
telefón Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.64 €
revízia a servis hasiac.prístojov Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Vladimír Jánoš - REHAP
160.56 €
úprava PD-rekonštrukcia MK7 Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Ing. František Tomko
300.00 €
plyn Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
198.00 €
Obecné noviny Odb.: Obec Ďačov
Dod.: INPROST s.r.o.
20.80 €
služby BRO Odb.: Obec Ďačov
Dod.: ZOHT-Združenie obcí hornej Torysy
282.90 €
stravné 5/2018 Odb.: Obec Ďačov
Dod.: DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.
239.22 €
všeob.služby Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Obec Petrovany
103.50 €
mobil.služby Odb.: Obec Ďačov
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
5.00 €
mobil Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
41.00 €
el.energia Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
293.36 €
historické obleky DHZ Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Florian, s.r.o.
1560.00 €
vývoz odpadu Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Marius Pedersen, a.s.
678.34 €
materiál - oprava ponorky v KD Odb.: Obec Ďačov
Dod.: MIREX armatúry, s.r.o.
71.42 €
telefón Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.40 €
plyn Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
244.00 €
el.energia Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
883.00 €
spol.úradovňa - II.Q/2018 Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Mesto Lipany
2075.75 €
el.energia Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
263.94 €
demontáž vianočnej výzdoby Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Martin Bujňák - KAMEL
44.35 €
údržba kopír.stroja Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Aka servis, spol. s r.o.
63.60 €
výkon exekučnej činnosti Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Mruškovič Svätoslav, JUDr.-súdny exekútor
102.26 €
mobil.služby Odb.: Obec Ďačov
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
5.00 €
mobil Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
41.00 €
vývoz odpadu Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Marius Pedersen, a.s.
1002.91 €
telefón Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.40 €
tovar SČK - odber krvi Odb.: Obec Ďačov
Dod.: KDK obchod s.r.o.
116.43 €
stravné 4/2018 Odb.: Obec Ďačov
Dod.: DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.
326.80 €
výmena vodomera Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
45.58 €
plyn Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
371.00 €
vodné stočné Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
118.93 €
údržba žalúzii - KD Odb.: Obec Ďačov
Dod.: CHOVANEC, s.r.o.
174.08 €
verejný prenos - MR Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Slovgram
38.50 €
RZ ZMOS člen.poplatok r.2018 Odb.: Obec Ďačov
Dod.: ZOHT-Združenie obcí hornej Torysy
47.92 €
fixné naklady BRO r.2018 Odb.: Obec Ďačov
Dod.: ZOHT-Združenie obcí hornej Torysy
107.54 €
mobil.služby Odb.: Obec Ďačov
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
5.00 €
maliar.práce - údržba KD Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Patrik Vysočan
1039.80 €
el.energia Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
294.83 €
telefón Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
41.00 €
stravné 3/2018 Odb.: Obec Ďačov
Dod.: DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.
358.76 €
vývoz odpadu Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Marius Pedersen, a.s.
667.66 €
telefón Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.40 €
materiál - údržba KD Odb.: Obec Ďačov
Dod.: STAV -MAJO s.r.o.
1101.10 €
nádoby na komunálny odpad Odb.: Obec Ďačov
Dod.: MEVA-SK, s.r.o. Rožňava
608.40 €
členský príspevok r. 2018 Odb.: Obec Ďačov
Dod.: ZOHT-Združenie obcí hornej Torysy
217.80 €
inštalácia SW v18.01 Odb.: Obec Ďačov
Dod.: IFOsoft s.r.o.
30.96 €
plyn Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
542.00 €
autorský poplatok MR Odb.: Obec Ďačov
Dod.: SOZA
20.40 €
tovar na výročnú schôdzu SČK Odb.: Obec Ďačov
Dod.: KDK obchod s.r.o.
125.88 €
programové vybavenie Odb.: Obec Ďačov
Dod.: IFOsoft s.r.o.
172.56 €
účtovné súvzťažnosti Odb.: Obec Ďačov
Dod.: RVC Prešov
26.00 €
mobil.služby Odb.: Obec Ďačov
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
5.00 €
všeob.služby Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Obec Petrovany
156.40 €
tonery Odb.: Obec Ďačov
Dod.: D-BAND servis, spol. s r.o.
208.80 €
vývoz odpadu Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Marius Pedersen, a.s.
677.64 €
el.energia Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
883.00 €
mobil Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
41.14 €
el.energia Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
369.85 €
telefon Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.40 €
plyn Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
564.00 €
likvidácia drobného stav.odpadu Odb.: Obec Ďačov
Dod.: CBR s.r.o.
1097.52 €
spol.úradovňa - I.Q/2018 Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Mesto Lipany
2075.75 €
spol.úradovňa - doplatok Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Mesto Lipany
372.48 €
stravné 1,2/2018 Odb.: Obec Ďačov
Dod.: DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.
658.69 €
spracovanie žiadosti o NFP Odb.: Obec Ďačov
Dod.: TIBURON s.r.o.
1400.00 €
poskytovanie odborných rád Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Peter Kandráč - PEKA
100.00 €
plyn Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
577.00 €
fin.spravodajca, r.2017 Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
7.45 €
plyn - preplatok Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1301.49 €
el.energia Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
380.93 €
el.energia Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
1593.14 €
mobil.služby Odb.: Obec Ďačov
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
5.00 €
telefón Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.40 €
mobil Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
41.00 €
montáž vianočnej výzdoby Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Martin Bujňák - KAMEL
182.08 €
samolepky na smetné nádoby Odb.: Obec Ďačov
Dod.: LIM PO, s.r.o.
72.50 €
vývoz odpadu Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Marius Pedersen, a.s.
691.39 €
vodné stočné Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
140.56 €
vypracovanie ŽoNFP-"Multifunkčné ihrisko s osvetlením a detské ihrisko" Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o.
1800.00 €
kancelárske potreby Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Vladimír Gladiš - Globus
136.27 €
el.energia Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
398.33 €
údržba ozvuč.techniky Odb.: Obec Ďačov
Dod.: MK hlas, s.r.o.
36.00 €
mobil Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
41.00 €
vývoz odpadu Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Marius Pedersen, a.s.
163.26 €
vývoz odpadu Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Marius Pedersen, a.s.
692.43 €
mobil.služby Odb.: Obec Ďačov
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
5.00 €
všeobecný materiál Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Domáce potreby s.r.o.
250.06 €
výkon na úseku ochrany prírody a krajiny Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Mesto Lipany
12.19 €
tovar SČK-odber krvi Odb.: Obec Ďačov
Dod.: KDK obchod s.r.o.
131.40 €
telefón Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.70 €
verejné obstarávanie "Multifunkčné ihrisko s osvetlením a detské ihrisko" Odb.: Obec Ďačov
Dod.: I & Z Tender, s.r.o.
330.00 €
stravné lístky 12/2017 Odb.: Obec Ďačov
Dod.: DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.
246.60 €
plyn Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
502.00 €
Obecné noviny na r.2018 Odb.: Obec Ďačov
Dod.: INPROST s.r.o.
67.60 €
stolové kalendáre Odb.: Obec Ďačov
Dod.: LIM PO, s.r.o.
50.00 €
doména a web.hosting Odb.: Obec Ďačov
Dod.: wbx, s.r.o.
144.00 €
Prešovský korzár Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Petit Press, a.s.
212.00 €
tlač projekt.dokumentácie Odb.: Obec Ďačov
Dod.: LOOK ARCH s.r.o.
180.00 €
vianočné ozdoby Odb.: Obec Ďačov
Dod.: INkom, spol. s r.o.
241.62 €
el.energia Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
329.96 €
mobil.služby Odb.: Obec Ďačov
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
5.00 €
mobil Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
41.48 €
všeob.služby Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Obec Petrovany
102.00 €
oprava lávky cez Torysu Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Ján Straka
2100.00 €
súpisné čísla Odb.: Obec Ďačov
Dod.: LIM PO, s.r.o.
37.80 €
vývoz odpadu Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Marius Pedersen, a.s.
1132.93 €
telefon Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.40 €
el.energia Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
488.00 €
stravné lístky 11/2017 Odb.: Obec Ďačov
Dod.: DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.
326.80 €
plyn Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
451.00 €
dodanie stravy - mesiac úcty k starším Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Ján Papcun - Vývarovňa jedál
528.00 €
všeobecné služby Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Obec Petrovany
88.40 €
kovová mreža Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Jozef Jarčuška - KOVUM
283.20 €
elektrická energia Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
379.22 €
mobil Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
41.00 €
mobil.služby Odb.: Obec Ďačov
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
5.00 €
čižmy pre DHZ Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Golitex s.r.o.
70.00 €
telefón Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.40 €
spol.úrad. 4Q/2017 Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Mesto Lipany
1788.75 €
vývoz odpadu Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Marius Pedersen, a.s.
197.17 €
vývoz odpadu Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Marius Pedersen, a.s.
671.15 €
plyn Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
335.00 €
vodné stočné Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
339.46 €
výstavba chodníkov okolo cesty III.tr. Odb.: Obec Ďačov
Dod.: CESTY MOSTY s.r.o.
63200.00 €
stravné lístky 10/2017 Odb.: Obec Ďačov
Dod.: DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.
143.90 €
stavebný dozor - "Ďačov-chodníky pozdĺž cesty III.tr.3191" Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Michal Petrík - STAV-PET
900.00 €
elektrická energia Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
314.56 €
údržba MK Odb.: Obec Ďačov
Dod.: CESTY MOSTY s.r.o.
14336.90 €
mobil.služby Odb.: Obec Ďačov
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
5.00 €
mobil Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
41.08 €
vývoz odpadu Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Marius Pedersen, a.s.
657.45 €
telefón Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.40 €
stravné lístky 9/2017 Odb.: Obec Ďačov
Dod.: DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.
310.82 €
plyn Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
215.00 €
údržba VO Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Martin Bujňák - KAMEL
69.28 €
údržba MK Odb.: Obec Ďačov
Dod.: EUROVIA SK, a.s.
1200.00 €
odber pitnej vody Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
23.58 €
služby - súťaž DHZ Odb.: Obec Ďačov
Dod.: TLM trans, s.r.o.
144.00 €
materiál pre DHZ Odb.: Obec Ďačov
Dod.: STAV -MAJO s.r.o.
86.81 €
všeobecný materiál pre DHZ Odb.: Obec Ďačov
Dod.: MIREX armatúry, s.r.o.
196.14 €
kult.podujatie pre deti Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Air Production Slovakia s.r.o.
150.00 €
predaj a montáž žalúzií v KD Odb.: Obec Ďačov
Dod.: CHOVANEC, s.r.o.
362.00 €
audit účtovnej závierky za r.2016 Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Ing. Vladimír Andraščík
500.00 €
elektrická energia Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
279.86 €
mobil.služby Odb.: Obec Ďačov
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
5.00 €
mobil Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
41.00 €
vývoz odpadu Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Marius Pedersen, a.s.
597.60 €
telefón Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.40 €
elektrická energia Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
488.00 €
vodoinštalárske práce Ocú Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Jozef Bujňák
160.00 €
stravné lístky 8/2017 Odb.: Obec Ďačov
Dod.: DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.
198.66 €
všeobecný materiál pre DHZ Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Florian, s.r.o.
66.00 €
plyn Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
185.00 €
materiál na údržbu Ocú Odb.: Obec Ďačov
Dod.: MIREX armatúry, s.r.o.
500.59 €
finančný spravodajca, r.2018 Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
26.40 €
verejné obstarávanie - PD-"Zateplenie a modernizácia MŠ Ďačov" Odb.: Obec Ďačov
Dod.: I & Z Tender, s.r.o.
550.00 €
spol.úrad. 3Q/2017 Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Mesto Lipany
1788.75 €
údržba KD Odb.: Obec Ďačov
Dod.: MAUP, s.r.o.
880.80 €
elektrická energia Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
300.34 €
mobil.služby Odb.: Obec Ďačov
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
5.00 €
služby BRO Odb.: Obec Ďačov
Dod.: ZOHT-Združenie obcí hornej Torysy
170.20 €
mobil Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
41.00 €
všeobecný materiál pre DHZ Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Florian, s.r.o.
784.00 €
stravné lístky 7/2017 Odb.: Obec Ďačov
Dod.: DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.
326.80 €
tlač projektov k žiadosti o NFP Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Rastislav Mantič - WILLCOM
10.48 €
náklady na prac.cestu - Snem ZMOS Odb.: Obec Ďačov
Dod.: ZOHT-Združenie obcí hornej Torysy
21.05 €
telefón Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.40 €
vývoz odpadu Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Marius Pedersen, a.s.
210.31 €
vývoz odpadu Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Marius Pedersen, a.s.
610.09 €
plyn Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
185.00 €
vodné stočné Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
196.25 €
všeobecné služby Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Obec Petrovany
95.20 €
údržba MK Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Jiří Procházka
1440.00 €
domána a webhosting Odb.: Obec Ďačov
Dod.: wbx, s.r.o.
144.00 €
elektrická energia Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
285.40 €
mobil.služby Odb.: Obec Ďačov
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
5.00 €
náklady na prac.cestu - Snem ZMOS Odb.: Obec Ďačov
Dod.: ZOHT-Združenie obcí hornej Torysy
168.07 €
ochranné pracovné prostriedky Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Domáce potreby s.r.o.
59.89 €
mobil Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
41.51 €
vývoz odpadu Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Marius Pedersen, a.s.
914.76 €
tonery Odb.: Obec Ďačov
Dod.: D-BAND servis, spol. s r.o.
208.80 €
telefón Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.68 €
vypracovanie ŽoNFP - Zateplenie a modern. MŠ Ďačov p.č.239/5 Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o.
1500.00 €
stravné lístky 6/2017 Odb.: Obec Ďačov
Dod.: DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.
358.76 €
plyn Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
188.00 €
VO "Obec Ďačov - chodníky" Odb.: Obec Ďačov
Dod.: I & Z Tender, s.r.o.
890.00 €
služby BRO Odb.: Obec Ďačov
Dod.: ZOHT-Združenie obcí hornej Torysy
299.00 €
elektrická energia Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
322.22 €
elektrická energia Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
382.00 €
výroba a dodanie materiálu Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Kovstav s.r.o.
84.00 €
spracovanie PHSR Odb.: Obec Ďačov
Dod.: TIBURON s.r.o.
300.00 €
mobil Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
41.00 €
mobil.služby Odb.: Obec Ďačov
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
5.00 €
telefón Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.40 €
vývoz odpadu Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Marius Pedersen, a.s.
607.90 €
spol.úrad. 2Q/2017 Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Mesto Lipany
1788.75 €
plyn Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
228.00 €
stravné lístky 5/2017 Odb.: Obec Ďačov
Dod.: DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.
271.80 €
školenie členov DHZ Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
550.00 €
tlačivá Odb.: Obec Ďačov
Dod.: INPROST s.r.o.
11.50 €
elektrická energia Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
311.88 €
vývoz odpadu Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Marius Pedersen, a.s.
611.73 €
mobil Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
41.00 €
mobil.služby Odb.: Obec Ďačov
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
5.00 €
členský príspevok RZ ZMOS Odb.: Obec Ďačov
Dod.: ZOHT-Združenie obcí hornej Torysy
48.91 €
členský príspevok Odb.: Obec Ďačov
Dod.: ZOHT-Združenie obcí hornej Torysy
741.00 €
fixné náklady BRO Odb.: Obec Ďačov
Dod.: ZOHT-Združenie obcí hornej Torysy
91.88 €
telefón Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.48 €
plyn Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
342.00 €
stravné lístky 4/2017 Odb.: Obec Ďačov
Dod.: DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.
234.00 €
vodné stočné Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
119.34 €
svietidla VO Odb.: Obec Ďačov
Dod.: INkom, spol. s r.o.
398.90 €
tovar na odber krvi - SČK Odb.: Obec Ďačov
Dod.: KDK obchod s.r.o.
92.06 €
verejný prenos - MR Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Slovgram
38.50 €
elektrická energia Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
381.05 €
elektrická energia - dobropis Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
32.27 €
vypracovanie PD Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Michal Petrík - STAV-PET
14620.00 €
energetický audit Odb.: Obec Ďačov
Dod.: ENAU s.r.o.
1190.00 €
spracovanie miezd Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Obec Petrovany
176.80 €
telefón Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.40 €
vývoz odpadu Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Marius Pedersen, a.s.
605.76 €
kancelárske potreby Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Vladimír Gladiš - Globus
166.24 €
inštalácia SW Odb.: Obec Ďačov
Dod.: IFOsoft s.r.o.
20.76 €
poskytovanie odborných rád Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Peter Kandráč - PEKA
100.00 €
mobil Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
41.00 €
mobil.služby Odb.: Obec Ďačov
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
5.00 €
stravné lístky 3/2017 Odb.: Obec Ďačov
Dod.: DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.
297.00 €
plyn Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
493.00 €
tovar pre SČK Odb.: Obec Ďačov
Dod.: KDK obchod s.r.o.
125.25 €
materiál pre DHZ Odb.: Obec Ďačov
Dod.: STAV -MAJO s.r.o.
846.17 €
program.vybavenie Odb.: Obec Ďačov
Dod.: IFOsoft s.r.o.
170.56 €
autorský poplatok MR Odb.: Obec Ďačov
Dod.: SOZA
20.40 €
elektrická energia Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
464.65 €
vývoz odpadu Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Marius Pedersen, a.s.
599.93 €
mobil Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
42.19 €
telefón Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.40 €
mobil.služby Odb.: Obec Ďačov
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
5.00 €
údržba osvetlenia - Ocú Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Peter Gladiš - GLAstav
83.47 €
stravné 2/2017 Odb.: Obec Ďačov
Dod.: DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.
259.20 €
elektrická energia Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
612.00 €
plyn Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
514.00 €
údržba el.rúry v KD Odb.: Obec Ďačov
Dod.: BIELY DOM SK, s.r.o.
165.60 €
spol.úrad. 1Q/2017 Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Mesto Lipany
1788.75 €
vyúčtovanie r.2016-spol.úrad. Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Mesto Lipany
-260.07 €
verejné obstarávanie - PD-"Zateplenie a modernizácia MŠ Ďačov" Odb.: Obec Ďačov
Dod.: I & Z Tender, s.r.o.
150.00 €
materiál a údržba VO Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Martin Bujňák - KAMEL
114.17 €
plyn - dobropis Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
786.52 €
elektrická energia - dobropis Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
434.39 €
stravné 1/2017 Odb.: Obec Ďačov
Dod.: DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.
271.80 €
finančný spravodajca Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
13.67 €
plyn Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
525.00 €
elektrická energia Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
345.25 €
mobil.služby Odb.: Obec Ďačov
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
5.00 €
mobil Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
41.00 €
telefón Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.82 €
vývoz odpadu Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Marius Pedersen, a.s.
303.70 €
vývoz odpadu Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Marius Pedersen, a.s.
606.01 €
vodné stočné Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
111.38 €
zabezpečenie VO - nakladanie s komun.odpadom Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Mesto Lipany
95.75 €
materiál na údržbu MK Odb.: Obec Ďačov
Dod.: STAV -MAJO s.r.o.
154.20 €
Deň samosprávy hornej Torysy Odb.: Obec Ďačov
Dod.: ZOHT-Združenie obcí hornej Torysy
14.48 €
predstavenie na sv.Mikuláša Odb.: Obec Ďačov
Dod.: PORTÁL - komorné divadlo bez opony
250.00 €
elektrická energia Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
380.66 €
mobil.služby Odb.: Obec Ďačov
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
5.00 €
spracovanie miezd Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Obec Petrovany
122.40 €
mobil Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
41.18 €
vývoz odpadu Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Marius Pedersen, a.s.
613.98 €
náplň do tlačiarne Odb.: Obec Ďačov
Dod.: D-BAND servis, spol. s r.o.
48.00 €
stolové kalendáre Odb.: Obec Ďačov
Dod.: LIM PO, s.r.o.
50.00 €
všeobecný materiál Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Domáce potreby s.r.o.
112.96 €
Prešovský Korzár Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Petit Press, a.s.
205.70 €
výkon na úseku ochrany prírody a krajiny Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Mesto Lipany
12.38 €
telefón Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.40 €
tovar na odber krvi - SČK Odb.: Obec Ďačov
Dod.: KDK obchod s.r.o.
83.73 €
stravné lístky 12/2016 Odb.: Obec Ďačov
Dod.: DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.
378.90 €
plyn Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
497.00 €
kancelárske potreby Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Vladimír Gladiš - Globus
62.48 €
Obecné noviny 2017 Odb.: Obec Ďačov
Dod.: INPROST s.r.o.
67.60 €
údržba kopír.stroja Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Aka servis, spol. s r.o.
63.60 €
vian.vyzdoba - padajuci sneh Odb.: Obec Ďačov
Dod.: INkom, spol. s r.o.
149.41 €
výroba nábytku do Ocú Odb.: Obec Ďačov
Dod.: F.Smetanka - Atypická stolárska výroba
870.00 €
výkopové zemné práce Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Jiří Procházka
1100.00 €
elektrická energia Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
393.54 €
mobil.služby Odb.: Obec Ďačov
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
5.00 €
mobil Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
41.60 €
vývoz odpadu Odb.: Obec Ďačov
Dod.: ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.
1002.88 €
telefón Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.72 €
elektrická energia Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
940.00 €
stravné lístky 11/2016 Odb.: Obec Ďačov
Dod.: DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.
104.74 €
výmena dverí Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Peter Gladiš - GLAstav
553.00 €
plyn Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
446.00 €
dodanie stravy - mesiac úcty k starším Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Ján Papcun - Vývarovňa jedál
595.00 €
všeob.materiál pre DHZ Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Florian, s.r.o.
410.00 €
spoločná úradovňa IV.Q/2016 Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Mesto Lipany
1788.75 €
fixné náklady BRO Odb.: Obec Ďačov
Dod.: ZOHT-Združenie obcí hornej Torysy
296.40 €
mobil.služby Odb.: Obec Ďačov
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
5.00 €
mobil Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
41.05 €
elektrická energia Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
690.23 €
vývoz TDO Odb.: Obec Ďačov
Dod.: ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.
585.48 €
telefón Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.40 €
materiál na údržbu lávok Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Kovstav s.r.o.
17.64 €
potreby pre DHZ Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Florian, s.r.o.
978.00 €
plyn Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
333.00 €
stravné lístky 10/2016 Odb.: Obec Ďačov
Dod.: DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.
378.90 €
vodné stočné Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
241.33 €
materiál na údržbu lávok Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Domáce potreby s.r.o.
186.79 €
montáž bezbarierového vstupu Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Peter Andraščík
120.00 €
stravné lístky 9/2016 Odb.: Obec Ďačov
Dod.: DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.
124.32 €
mobil Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
41.00 €
mobil.služby Odb.: Obec Ďačov
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
5.00 €
vykonanie VO - rekonštr. MK Odb.: Obec Ďačov
Dod.: I & Z Tender, s.r.o.
990.00 €
vývoz odpadu Odb.: Obec Ďačov
Dod.: ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.
778.82 €
telefón Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.40 €
audit účtovnej závierky Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Ing. Vladimír Andraščík
500.00 €
činnosť stavebného dozora Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Michal Petrík - STAV-PET
800.00 €
plyn Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
214.00 €
spracovanie miezd Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Obec Petrovany
122.40 €
servis.prace EZS Odb.: Obec Ďačov
Dod.: František Kandráč - FK SYSTEM
72.00 €
rekonštrukcia MK2, MK3 Odb.: Obec Ďačov
Dod.: C.M.R. Slovakia, s.r.o.
108552.06 €
údržba lávok + chodník Odb.: Obec Ďačov
Dod.: C.M.R. Slovakia, s.r.o.
2433.29 €
smetné nádoby Odb.: Obec Ďačov
Dod.: MEVA-SK, s.r.o. Rožňava
682.80 €
mobil.služby Odb.: Obec Ďačov
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
5.00 €
rozšírenie VO a údržba Odb.: Obec Ďačov
Dod.: O.S.V.O. comp, a.s.
11079.90 €
mobil Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
36.87 €
vývoz odpadu Odb.: Obec Ďačov
Dod.: ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.
585.48 €
elektrická energia Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
1660.00 €
telefón Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.66 €
kancelárske potreby Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Vladimír Gladiš - Globus
177.20 €
stravné lístky 8/2016 Odb.: Obec Ďačov
Dod.: DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.
396.60 €
plyn Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
185.00 €
finančný spravodajca Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
26.40 €
krovinorez Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Ján Mrug
579.00 €
spoločná úradovňa III.Q/2016 Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Mesto Lipany
1788.75 €
mobil - dobropis Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
4.13 €
mobil Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
41.22 €
mobil.služby Odb.: Obec Ďačov
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
5.00 €
Práce na rekonštrukcii strechy KD Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Albín Angelovič
914.40 €
Práce na rekonštrukcii strechy KD Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Albín Angelovič
24490.74 €
trofeje na súťaž DHZ Odb.: Obec Ďačov
Dod.: EPoS SB, s.r.o.
158.60 €
vývoz odpadu Odb.: Obec Ďačov
Dod.: ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.
900.94 €
vypracovanie projekt. dokumentácie Odb.: Obec Ďačov
Dod.: INGRES, s.r.o.
1800.00 €
telefón Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.64 €
materiál DHZ Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Stanislav Staš
112.00 €
plyn Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
185.00 €
tovar na napojenie el.panvice v KD Odb.: Obec Ďačov
Dod.: MIREX armatúry, s.r.o.
26.74 €
tovar na údržbu KD a práce na rozšírenie VO v obci Odb.: Obec Ďačov
Dod.: STAV -MAJO s.r.o.
797.24 €
výkopové zemné práce Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Jiří Procházka
76.00 €
stravné lístky 7/2016 Odb.: Obec Ďačov
Dod.: DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.
361.20 €
vodné stočné Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
61.00 €
stravné lístky 6/2016 Odb.: Obec Ďačov
Dod.: DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.
396.60 €
mobil Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
49.30 €
mobil.služby Odb.: Obec Ďačov
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
5.00 €
spracovanie miezd Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Obec Petrovany
61.20 €
telefón Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.85 €
vývoz odpadu Odb.: Obec Ďačov
Dod.: ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.
878.22 €
plyn Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
187.00 €
prac.cesta ZMOS Odb.: Obec Ďačov
Dod.: ZOHT-Združenie obcí hornej Torysy
121.00 €
náplne do tlačiarní Odb.: Obec Ďačov
Dod.: D-BAND servis, spol. s r.o.
229.20 €
oprava tlačiarne Odb.: Obec Ďačov
Dod.: D-BAND servis, spol. s r.o.
18.00 €
služby BRO Odb.: Obec Ďačov
Dod.: ZOHT-Združenie obcí hornej Torysy
476.70 €
mobil Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
41.40 €
mobil.služby Odb.: Obec Ďačov
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
5.00 €
materiál DHZ Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Stanislav Staš
700.00 €
elektrická energia Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
1660.00 €
telefón Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.85 €
vývoz odpadu Odb.: Obec Ďačov
Dod.: ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.
585.48 €
stravné lístky 5/2016 Odb.: Obec Ďačov
Dod.: DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.
396.60 €
spoločná úradovňa II.Q/2016 Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Mesto Lipany
1788.75 €
plyn Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
228.00 €
všeobecné služby Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
20.00 €
montáž zabezp.značky Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
8.10 €
mobil Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
42.12 €
mobil.služby Odb.: Obec Ďačov
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
6.00 €
telefón Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.40 €
pracovné náradie Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Domáce potreby s.r.o.
21.72 €
pracovný odev Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Golitex s.r.o.
94.40 €
vývoz odpadu Odb.: Obec Ďačov
Dod.: ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.
585.48 €
stravné lístky 4/2016 Odb.: Obec Ďačov
Dod.: DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.
378.90 €
plyn Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
340.00 €
inštalácia programového vybavenia Odb.: Obec Ďačov
Dod.: IFOsoft s.r.o.
38.70 €
poplatok za prenos v MR Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Slovgram
38.50 €
vodné stočné Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
53.04 €
programové vybavenie Odb.: Obec Ďačov
Dod.: IFOsoft s.r.o.
170.56 €
mobil.služby Odb.: Obec Ďačov
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
5.00 €
spracovanie miezd Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Obec Petrovany
102.00 €
mobil Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
40.00 €
vývoz odpadu Odb.: Obec Ďačov
Dod.: ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.
585.48 €
telefón Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.40 €
stravné lístky 3/2016 Odb.: Obec Ďačov
Dod.: DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.
246.60 €
tovar pre SČK na výročnú schôdzu Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Kochanová Alena
114.00 €
plyn Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
488.00 €
publikácia - Účtovné súvzťažnosti v samospráve Odb.: Obec Ďačov
Dod.: RVC Prešov
28.90 €
spracovanie projektu v ramci výzvy PRV - Ďačov-rekonštrukcia MK Odb.: Obec Ďačov
Dod.: APA-Agentúra projektovej asistencie, s.r.o.
500.00 €
verejné obstarávanie - Ďačov rekonštrukcia MK Odb.: Obec Ďačov
Dod.: TENDERTEAM, s.r.o.
960.19 €
služby-použ.hudobných diel v MR Odb.: Obec Ďačov
Dod.: SOZA
20.40 €
vyhotovenie geometrického plánu Odb.: Obec Ďačov
Dod.: GEODUS, s.r.o.
2760.00 €
mobil.služby Odb.: Obec Ďačov
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
5.00 €
mobil Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
40.00 €
vypracovanie žiadosti o NFP Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Sandros s.r.o.
250.00 €
elektrická energia Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
1660.00 €
vývoz odpadu Odb.: Obec Ďačov
Dod.: ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.
585.48 €
telefón Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
31.08 €
tonér do tlačiarne Odb.: Obec Ďačov
Dod.: D-BAND servis, spol. s r.o.
24.00 €
plyn Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
508.00 €
stravné lístky 2/2016 Odb.: Obec Ďačov
Dod.: DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.
246.60 €
spoločná úradovňa - doplatok r.2015 Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Mesto Lipany
207.44 €
spoločná úradovňa 1.Q/2016 Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Mesto Lipany
1788.75 €
členské ZOHT na r.2016 Odb.: Obec Ďačov
Dod.: ZOHT-Združenie obcí hornej Torysy
741.00 €
koordinácia aktivít RZ ZMOS Horná Torysa Odb.: Obec Ďačov
Dod.: ZOHT-Združenie obcí hornej Torysy
48.91 €
fixné náklady BRO Odb.: Obec Ďačov
Dod.: ZOHT-Združenie obcí hornej Torysy
86.70 €
vyjadrenie Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Michlovský spol. s r.o.
12.00 €
elektrická energia - dobropis Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
1303.09 €
tlačiareň Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Datart International, a.s.
179.00 €
doplatok - fin.spravodajca Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
12.46 €
plyn Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
519.00 €
plyn - nedoplatok r.2015 Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
36.00 €
mobil.služby Odb.: Obec Ďačov
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
5.00 €
mobil Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
44.16 €
poskytnutie odborných rád Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Peter Kandráč - PEKA
100.00 €
stravné lístky 1/2016 Odb.: Obec Ďačov
Dod.: DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.
223.80 €
zriadenie web.aplikácie Odb.: Obec Ďačov
Dod.: wbx, s.r.o.
144.00 €
telefón Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
31.48 €
elektrická energia - dobropis Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
256.31 €

2015

2014

2013

2012

2011

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 12:00 13:00 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár