Základná škola s Materskou školou

Od 01. 01. 2005 – Škola je zlučená do právneho subjektu, ako:

Základná škola s Materskou školou, Ďačov 110


Riaditeľka: Mgr. Katarína Mišenková
Zástupca: Anna Šuhajová

V šk. roku 2018/2019 škola je štvorročníková dvojtriedka.

Personál ZŠ
 • Mgr. Katarína Mišenková, triedna učiteľka 3. a 4. ročníka
 • Mgr. Anna Mináriková, triedna učiteľka 1. a 2. ročníka
 • Mgr. Martina Cupráková, vychovávateľka ŠKD
 • Mgr. Ján Krehlík, učiteľ gréckokatolíckeho náboženstva
 • Mgr. Lukáš Durkaj, učiteľ rímskokatolíckeho náboženstva
 • Darina Verbovská, upratovačka

Kontakt: 0903 423 677
Email: zsdacov@centrum.sk

Personál MŠ
 • Anna Šuhajová, učiteľka
 • Erika Lazoríková, učiteľka
 • Darina Verbovská, vedúca jedálne
 • Helena Lazoríková, kuchárka
 • Irena Andraščíková, upratovačka

Kontakt: 0903 423 688

Webstránka školy: www.zsmsdacov.edupage.org

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 12:00 13:00 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár