Základná škola s Materskou školou

Od 01. 01. 2005 – Škola je zlučená do právneho subjektu, ako:

Základná škola s Materskou školou, Ďačov 110


Riaditeľka: Mgr. Katarína Mišenková
Zástupca: Mária Križalkovičová

V šk. roku 2017/2018 škola je štvorročníková dvojtriedka.

Personál ZŠ
  • Mgr. Katarína Mišenková, triedna učiteľka 2. a 4. ročníka
  • Mgr. Veronika Chovancová, triedna učiteľka 1. a 3. ročníka
  • Mgr. Ján Krehlík, učiteľ gréckokatolíckeho náboženstva
  • Mgr. Patrik Melkovič, učiteľ rímskokatolíckeho náboženstva
  • Darina Verbovská, upratovačka

Kontakt: 0903 423 677
Email: zsdacov@centrum.sk

Personál MŠ
  • Mária Križalkovičová, učiteľka
  • Erika Lazoríková, učiteľka
  • Darina Verbovská, vedúca jedálne
  • Helena Lazoríková, kuchárka
  • Irena Andraščíková, upratovačka

Kontakt: 0903 423 688

Webstránka školy: www.zsmsdacov.edupage.org

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 12:00 13:00 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár