Dačov rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

História

Od nepamäti organizátormi kultúrneho života, ale aj spoločenského, boli učitelia. Prichádzali do obce, bývali tu a viac či menej s ľuďmi zrástli. Obec zachytáva mená týchto učiteľov: r. 1945 bola v Ďačove Národná škola slovenská - mala 37 žiakov a vyučoval p. E. Takáč a Národná škola s vyučovacím jazykom ruským - mala 38 žiakov a vyučoval M. Kopčák. V čase vojenskej služby ho zastupoval M. Seman.

V školskom roku tento stav trval a škola mala 46 žiakov (NŠ ruská). Kým žiaci z NŠ slovenskej po 5.ročníku odchádzali do školy do Lipian, žiaci NŠ ruskej ostávali až do 7. ročníka v Ďačove. Keďže sa NŠ ruská rozšírila, bola prijatá nová učiteľka A Gafiňáková (r. 1948). 1. júna 1949 však bola NŠ ruská zrušená a spojená s NŠ slovenskou. P. Kopčák ap. Gafiňáková z obce odchádzajú a prichádza k p. učiteľovi Takáčovi G. Terlíková. Istý čas v 50-tych rokoch tu pôsobil A Gaľa z Krivian.

V r. 1952 je zriadená Národná škola ukrajinská (popri existujúcej Národnej škole slovenskej) a do obce prichádzajú manželia Adamečkovci. Keďže nastali rôzne spory pri zadeľovaní do škôl a zadelenie podľa vierovyznania sa neosvedčilo, v r. 1953/54 bola Národná škola ukrajinská zrušená a zostala iba 5 - ročná Národná škola slovenská. Spravidla to bola dvojtriedka, v jednej triede sa učili 3 ročníky, v druhej dva ročníky. Manželia Adamečkovci sa podieľali na bohatom kultúrnom živote, organizovali kultúrne akcie divadla, výlety. Organizovali ľudovú hudbu, tanečné súbory apod.

V r. 1957 sa učilo na smeny, v r. 1959 zahájili činnosť Družstevnej školy práce (DŠP) pre miestnych občanov. V šk. roku 1960/61 dostali žiaci prvýkrát učebnice zdarma. V roku 1964 prichádzajú do obce manželia Olekšákovci, v r. 1972 prichádzajú nové učiteľky: B. Kolesárová a G. Sopková. V r. 1973/74 vyučuje B. Kolesárová, H. Straková a po nej M. Stojáková. Tento stav trval do roku 1977, kedy sa M. Stojáková vydala za M. Rusnáka a nahradila ju P. Kasenčáková.

V školskom roku 1977/78 vyučuje B. Kolesárová ako riaditeľka školy apo MD M. Rusnáková (zastupovali M. Mladá a Dugasová). V školskom roku 1980/81 dochádza znova k zmene aM. Rusnákovú zastupuje E. Sedláková a E. Arvayová. Šk. rok 1981/82 začína dvojica Kolesárová a Borodáčová, ktorá spolu učí až do r. 1987. V r. 1987/88 sa p. Borodáčová stáva riaditeľkou a druhým učiteľom je najprv p. Haas a neskôr A Urbanová.

Šk. rok 1989/90 - riaditeľka Borodáčová - Hrašková a nová učiteľka 1. Škapurová. V ďalšom šk. roku p. Hraškovú vystriedala 1. Grešková - Falatová. a p. uč. A Urbanová. Po nich tu ešte vyučovali p. uč. Sabolová, p. uč. Angelovičová, p. uč. Semanová, p. uč. Klimčáková a p. uč. Štofaníková. V šk. roku 2005/2006 je poverená riaditeľkou A.Futejová a ako učiteľky tu sú p. uč. J. Rímska a p. uč. K. Hurajtová. Škola je organizovaná ako štvorročníková dvojtriedna ZŠ s rannou (doobedňajšou) výukou, neskôr sa vyučovalo v rannej a poobednajšej smene a začatím šk. roku 2006/2007 sa v ZŠ otvorila nová trieda a výuka je opäť iba ranná.

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 12:00 13:00 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár