Dačov rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
aplikácia §10 zákona č.417/2013 Z.z. Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Úrad práce, soc.vecí a rodiny Prešov
0.00 €
vývoz odpadu Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Marius Pedersen, a.s.
72248.90 €
kúpa a predaj pozemkov Odb.: účastníci zmluvy
Dod.: účastníci zmluvy
0.00 €
kúpa pozemkov Odb.: Obec Ďačov
Dod.: účastníci zmluvy
0.00 €
audit konsolidovanej účtovnej závierky r. 2019 Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Ing. Jarmila Stopková
0.00 €
audit účtovnej závierky r.2019 Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Ing. Jarmila Stopková
0.00 €
zámena pozemkov Odb.: Obec Ďačov
Dod.: účastníci zmluvy
0.00 €
rekonštrukcia miestnej komunikácie Odb.: Obec Ďačov
Dod.: CESTY MOSTY s.r.o.
129983.90 €
dohoda o VO Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Mesto Lipany
0.00 €
nákup pozemku Odb.: Obec Ďačov
Dod.: účastníci zmluvy
0.00 €
kúpa pozemku Odb.: Obec Ďačov
Dod.: účastníci zmluvy
0.00 €
nákup pozemku Odb.: Obec Ďačov
Dod.: účastníci zmluvy
0.00 €
zámena pozemkov Odb.: Obec Ďačov
Dod.: účastníci zmluvy
0.00 €
príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby Odb.: Arcidiecézna charita Košice
Dod.: Obec Ďačov
0.00 €
likvidácia stavebného odpadu Odb.: Obec Ďačov
Dod.: CBR s.r.o.
0.00 €
nákup pozemkov Odb.: Obec Ďačov
Dod.: účastníci zmluvy
0.00 €
nákup pozemkov Odb.: Obec Ďačov
Dod.: účastníci zmluvy
0.00 €
nákup pozemkov Odb.: Obec Ďačov
Dod.: účastníci zmluvy
0.00 €
predaj pozemku Odb.: účastníci zmluvy
Dod.: Obec Ďačov
0.00 €
poistenie traktor s príslušenstvom Odb.: Obec Ďačov
Dod.: UNIQA poisťovňa, a.s.
0.00 €
dotácia pre DHZ Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1400.00 €
zmluva o spracovaní osobných údajov Odb.: Obec Ďačov
Dod.: webex.digital s.r.o.
0.00 €
Zmluva č. 030220-005 o vytvorení web.stránky Odb.: Obec Ďačov
Dod.: webex.digital s.r.o.
0.00 €
nákup pozemkov Odb.: Obec Ďačov
Dod.: účastníci zmluvy
0.00 €
nákup pozemkov Odb.: Obec Ďačov
Dod.: účastníci zmluvy
140.00 €
výkon menších obecných služieb §12 Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Úrad práce, soc.vecí a rodiny Prešov
0.00 €
dohoda o finančnom vyrovnaní Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Jozef Lazorík
351.66 €
aplikácia §10 zákona č.417/2013 Z.z. Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Úrad práce, soc.vecí a rodiny Prešov
0.00 €
nákup pozemkov Odb.: Obec Ďačov
Dod.: predávajúci - účastníci zmluvy
0.00 €
nákup pozemkov Odb.: Obec Ďačov
Dod.: účastníci zmluvy
0.00 €
nákup pozemkov Odb.: Obec Ďačov
Dod.: účastníci zmluvy
0.00 €
nákup pozemku Odb.: Obec Ďačov
Dod.: predávajúci - účastníci zmluvy
140.00 €
nákup traktora Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Slavko Jurko - JS Agrotechnika
0.00 €
dohoda o finančnom vyrovnaní Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Mária Priščáková
350.50 €
audit účtovnej a konsolidovanej závierky Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Ing. Vladimír Andraščík
500.00 €
nákup pozemkov Odb.: Obec Ďačov
Dod.: predávajúci - účastníci zmluvy
0.00 €
nákup pozemkov Odb.: Obec Ďačov
Dod.: predávajúci - účastníci zmluvy
0.00 €
poistná zmluva Odb.: Obec Ďačov
Dod.: UNIQA poisťovňa, a.s.
855.71 €
dotácia pre DHZ Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1400.00 €
nákup pozemkov Odb.: Obec Ďačov
Dod.: predávajúci - účastníci zmluvy
0.00 €
nájom poľnohospodárskych pozemkov Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Peter Šarišský
0.00 €
Dodatok č.1 Odb.: Obec Ďačov
Dod.: PP PROTECT s.r.o.
0.00 €
vysporiadanie podielového spoluvlastníctva Odb.: Obec Ďačov
Dod.: účastníci dohody
0.00 €
energetický certifikát - Zateplenie a modernizácia MŠ Ďačov p.č.239/5 Odb.: Obec Ďačov
Dod.: TERA green s.r.o.
900.00 €
kúpa pozemku Odb.: Obec Ďačov
Dod.: účastníci zmluvy
445.00 €
Zmluva o poskytnuti NFP Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Ministerstvo životného prostredia SR
0.00 €
poistná zmluva Odb.: Obec Ďačov
Dod.: UNIQA poisťovňa, a.s.
759.83 €
právne služby Odb.: Obec Ďačov
Dod.: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
0.00 €
výkon stavebného dozoru - "Zateplenie a modernizácia MŠ Ďačov p.č.239/5" Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Michal Petrík - STAV-PET
4950.00 €
Zateplenie a modernizácia MŠ Ďačov Odb.: Obec Ďačov
Dod.: EKO SVIP, s.r.o.
319546.96 €
poskytovanie služieb "Zateplenie a modernizácia MŠ" Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o.
7603.20 €
audit účt.závierky Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Ing. Vladimír Andraščík
500.00 €
Rekonštrukcia miestnych komunikácií - MK7 Odb.: Obec Ďačov
Dod.: EUROVIA SK, a.s.
24306.00 €
nákup/predaj pozemkov Odb.: Obec Ďačov
Dod.: účastníci zmluvy
0.00 €
implementácia projektu Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Enviroprojekt, s.r.o.
1300.00 €
Montáž betónového oplotenia Odb.: Obec Ďačov
Dod.: PROFIL INVEST FOUR s.r.o.
21051.18 €
"Výhodne Kombi 24" Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
vypracovanie dokumentácie "GDPR" Odb.: Obec Ďačov
Dod.: PP PROTECT s.r.o.
30.00 €
Rekonštrukcia miestnych komunikácií Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
100000.00 €
Zateplenie a modernizácia MŠ Ďačov p.č. 239/5 Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Ministerstvo životného prostredia SR
345817.67 €
nákup pozemkov Odb.: Obec Ďačov
Dod.: účastníci zmluvy
0.00 €
dotácia pre DHZ Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1400.00 €
nákup pozemkov Odb.: Obec Ďačov
Dod.: predávajúci - účastníci zmluvy
0.00 €
Nákup dopravných prostriedkov - traktor s príslušenstvom Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Slavko Jurko - JS Agrotechnika
91686.00 €
vypracovanie ŽoNFP Odb.: Obec Ďačov
Dod.: TIBURON s.r.o.
4160.00 €
Multifunkčné ihrisko 33x18 s osvetlením a detské ihrisko 10x10 Odb.: Obec Ďačov
Dod.: PESMENPOL spol. s r.o.
103183.94 €
nákup pozemkov Odb.: Obec Ďačov
Dod.: účastníci zmluvy
0.00 €
Verejné obstarávanie Odb.: Obec Ďačov
Dod.: I & Z Tender, s.r.o.
330.00 €
balík služieb Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Darovacia zmluva Odb.: Obec Ďačov
Dod.: účastníci zmluvy
0.00 €
nákup pozemkov Odb.: Obec Ďačov
Dod.: predávajúci - účastníci zmluvy
0.00 €
audit účtov. a konsol. závierky Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Ing. Vladimír Andraščík
500.00 €
Verejné obstarávanie Odb.: Obec Ďačov
Dod.: I & Z Tender, s.r.o.
800.00 €
nákup pozemkov Odb.: Obec Ďačov
Dod.: predávajúci - účastníci zmluvy
0.00 €
dotácia pre DHZ Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1400.00 €
Obec Ďačov - chodníky Odb.: Obec Ďačov
Dod.: CESTY MOSTY s.r.o.
63200.00 €
NP "Cesta na trh práce"-Aktivita č.3 Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Úrad práce, soc.vecí a rodiny Prešov
0.00 €
VO za účelom výberu dodávateľa Odb.: Obec Ďačov
Dod.: I & Z Tender, s.r.o.
1100.00 €
nákup pozemkov Odb.: Obec Ďačov
Dod.: predávajúci - účastníci zmluvy
0.00 €
nákup pozemkov Odb.: Obec Ďačov
Dod.: predávajúci - účastníci zmluvy
0.00 €
Verejné obstarávanie Odb.: Obec Ďačov
Dod.: I & Z Tender, s.r.o.
890.00 €
PD-Zateplenie a modernizácia MŠ Ďačov Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Michal Petrík - STAV-PET
14620.00 €
poskytovanie odborných rád Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Peter Kandráč - PEKA
100.00 €
Verejné obstarávanie Odb.: Obec Ďačov
Dod.: I & Z Tender, s.r.o.
150.00 €
energetický audit Odb.: Obec Ďačov
Dod.: ENAU s.r.o.
1190.00 €
aktualizácia a rozšírenie dohody Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Marius Pedersen, a.s.
0.00 €
uskladnenie staveb.odpadu Odb.: Obec Ďačov
Dod.: CBR s.r.o.
0.00 €
pomoc v hmotnej núdzi Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Úrad práce, soc.vecí a rodiny Prešov
0.00 €
pripojenie do distribučnej sústavy Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
pomoc v hmotnej núdzi Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Úrad práce, soc.vecí a rodiny Prešov
0.00 €
Nakladanie s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a separovaným odpadom Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Marius Pedersen, a.s.
0.00 €
nákup pozemkov Odb.: Obec Ďačov
Dod.: predávajúci - účastníci zmluvy
0.00 €
audit účtovnej závierky Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Ing. Vladimír Andraščík
500.00 €
nákup pozemkov Odb.: Obec Ďačov
Dod.: predávajúci - účastníci zmluvy
0.00 €
Balík služieb Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.00 €
poistná zmluva Odb.: Obec Ďačov
Dod.: UNIQA poisťovňa, a.s.
661.91 €
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Ďačov Odb.: Obec Ďačov
Dod.: C.M.R. Slovakia, s.r.o.
108552.07 €
Nakladanie s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a separovaným odpadom Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Mesto Lipany
0.00 €
dodatok Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Ministerstvo hospodárstva SR
0.00 €
Rekonštrukcia strechy na Viacúčelovom objekte v obci Ďačov Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Albín Angelovič
24659.81 €
Nákup pozemkov Odb.: Obec Ďačov
Dod.: predávajúci - účastníci zmluvy
0.00 €
"Rozšírenie verejného osvetlenia v obci Ďačov" a "Osvetlenie cintorína v obci Ďačov" Odb.: Obec Ďačov
Dod.: O.S.V.O. comp, a.s.
12891.88 €
podmienky prevádzkovania triedeného zberu KO Odb.: Obec Ďačov
Dod.: ENVI-PAK, a.s.
0.00 €
Nákup pozemkov Odb.: Obec Ďačov
Dod.: predávajúci - účastníci zmluvy
0.00 €
Verejné obstarávanie - "Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Ďačov" Odb.: Obec Ďačov
Dod.: I & Z Tender, s.r.o.
990.00 €
zmluva o uzavretí budúcej zmluvy Odb.: Obec Ďačov
Dod.: ENVI-PAK, a.s.
0.00 €
kúpna zmluva Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
2410.99 €
Dotácia pre DHZ Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
700.00 €
Ďačov - rekonštrukcia miestnych komunikácií Odb.: Obec Ďačov
Dod.: EUROVIA SK, a.s.
102498.37 €
Ďačov - rekonštrukcia miestnych komunikácií Odb.: Obec Ďačov
Dod.: APA-Agentúra projektovej asistencie, s.r.o.
500.00 €
Kamerový systém v obci Ďačov - externý manažment Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Uniprom s.r.o.
2800.00 €
Kamerový systém v obci Ďačov Odb.: Obec Ďačov
Dod.: System Alarm, s.r.o.
35250.00 €
Súprava povodňovej záchr.služby pre hasičské jednotky Odb.: Obec Ďačov
Dod.: SR - Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky
0.00 €
Kamerový systém v obci Ďačov - projekt. dokumentácia Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Tribiano s.r.o.
700.00 €

2015

Ostatne

1 2 3 >

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 12:00 13:00 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár