Dačov rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 38)
Názov Popis Dátum
Návrh VZN O DANI Z NEHNUTEĽNOSTI, DANI ZA PSA A POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY Návrh VZN 25.11.2022
Návrh VZN o určení výšky čiastočných úhrad na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva Návrh VZN 25.11.2022
Návrh VZN o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení zriadených obcou Ďačov Návrh VZN 25.11.2022
Návrh rozpočtu obce na rok 2023 - PRÍJMY Návrh rozpočtu obce - Príjmy 25.11.2022
Návrh rozpočtu obce na rok 2023 - VÝDAVKY Návrh rozpočtu obce - Výdavky 25.11.2022
Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ - PRÍJMY Návrh rozpočtu školstvo - Príjmy 25.11.2022
Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ - VÝDAVKY Návrh rozpočtu školstvo - Výdavky 25.11.2022
Plán kontrolnej činnosti HK obce na I. polrok 2023 Plán kontrolnej činnosti HK obce 26.11.2022
Zámer predaja pozemku Zverejnenie zámeru odpredaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa 23.09.2022
Oznámenie o strategickom dokumente "Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 05.08.2022
Generované portálom Uradne.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 12:00 13:00 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár