Dačov rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Objednávky


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
mobilné WC Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Sanita a technika, s.r.o.
120.00 €
ochranné pracovné prostriedky Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Domáce potreby s.r.o.
69.07 €
oprava brúsky Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Kotva
84.00 €
práce na oprave fasády KD Odb.: Obec Ďačov
Dod.: CHOVANEC, s.r.o.
635.00 €
tovar pre údržbu DHZ Odb.: Obec Ďačov
Dod.: STAV -MAJO s.r.o.
794.95 €
dezinfekčný gél Odb.: Obec Ďačov
Dod.: SCANDI s.r.o.
115.58 €
uniformy a hadice DHZ Odb.: Obec Ďačov
Dod.: PROMETEUS-SL,s.r.o.
1470.00 €
archivácia dát IFOsoft Odb.: Obec Ďačov
Dod.: IFOsoft s.r.o.
36.00 €
tovar pre DHZ Odb.: Obec Ďačov
Dod.: PROJECT PLUS s.r.o.
302.40 €
materiál na údržbu KD Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Domáce potreby s.r.o.
111.19 €
operačná pamäť Odb.: Obec Ďačov
Dod.: alza.sk
47.50 €
všeobecný materiál - DHZ Odb.: Obec Ďačov
Dod.: PROMETEUS-SL,s.r.o.
1470.00 €
právne služby Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Advokát.kancelária - JUDr. Michal Guman
276.93 €
materiál na údržbu Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Domáce potreby s.r.o.
93.60 €
služby - verejné obstarávanie Odb.: Obec Ďačov
Dod.: I & Z Tender, s.r.o.
240.00 €
kancel.potreby Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Vladimír Gladiš - Globus
181.00 €
hadice Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Firesystem, s.r.o.
441.52 €
právne služby Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Advokát.kancelária - JUDr. Michal Guman
92.31 €
smetné nádoby Odb.: Obec Ďačov
Dod.: MEVA-SK, s.r.o. Rožňava
943.20 €
webstránka Odb.: Obec Ďačov
Dod.: webex.digital s.r.o.
60.00 €
webstránka Odb.: Obec Ďačov
Dod.: webex.digital s.r.o.
120.00 €
webstránky Odb.: Obec Ďačov
Dod.: webex.digital s.r.o.
60.00 €
tlačivá Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Centrum polygrafických služieb
28.60 €
materiál na údržbu KD Odb.: Obec Ďačov
Dod.: MIKRA SERVICES s.r.o.
1191.96 €
skartovačka Odb.: Obec Ďačov
Dod.: SALT TS s.r.o.
78.20 €
posypová soľ Odb.: Obec Ďačov
Dod.: STAV -MAJO s.r.o.
58.80 €
staveb.práce-rekonštrukcia WC v KD Odb.: Obec Ďačov
Dod.: STAV -MAJO s.r.o.
340.14 €
vodoinštalatérske a búracie práce Odb.: Obec Ďačov
Dod.: MABRI-MONT s.r.o.
2100.00 €
materiál na údržbu KD Odb.: Obec Ďačov
Dod.: MIREX armatúry, s.r.o.
1958.93 €
údržba WC Odb.: Obec Ďačov
Dod.: GLAstav
277.75 €
údržba WC Odb.: Obec Ďačov
Dod.: TGE, s.r.o.
182.00 €
staveb.práce-rekonštrukcia WC v KD Odb.: Obec Ďačov
Dod.: STAV -MAJO s.r.o.
8000.00 €
stolový kalendár Odb.: Obec Ďačov
Dod.: LIM PO, s.r.o.
50.00 €
tovar Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Domáce potreby s.r.o.
83.69 €
všeob.materiál Odb.: Obec Ďačov
Dod.: IKARO s.r.o.
65.28 €
všeob.materiál Odb.: Obec Ďačov
Dod.: IKARO s.r.o.
281.57 €
kancel.potreby Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Vladimír Gladiš - Globus
281.57 €
tovar MS SČK - odber krvi Odb.: Obec Ďačov
Dod.: KDK obchod s.r.o.
130.10 €
právne služby Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Advokát.kancelária - JUDr. Michal Guman
170.36 €
divadel.predstavenie - "Stretnutie s Mikulášom" Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Portál agentúra s.r.o.
250.00 €
všeob.materiál - tonery Odb.: Obec Ďačov
Dod.: D-BAND servis, spol. s r.o.
168.00 €
všeob.materiál Odb.: Obec Ďačov
Dod.: GLAstav
85.58 €
geodet. a kartograf.práce Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Geoprojekt - združenie
450.00 €
dodanie stravy - "Mesiac úcty k starším" Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Ján Papcun - Vývarovňa jedál
540.00 €
práce na údržbe MK Odb.: Obec Ďačov
Dod.: STAV -MAJO s.r.o.
513.41 €
práce na údržbe MŠ Odb.: Obec Ďačov
Dod.: STAV -MAJO s.r.o.
1115.16 €
čipová karta Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Disig, a.s.
35.00 €
údržba a doplnenie výsadby zelene Odb.: Obec Ďačov
Dod.: ANGARDE s.r.o. Kvety a záhrada
163.80 €
chlieb - "Stretnutie rodákov" Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Poľnohosp.družstvo
52.78 €
dodanie stravy - "Stretnutie rodákov" Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Ján Papcun - Vývarovňa jedál
708.00 €
výzdoba - "Stretnutie rodákov" Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Martina Žilková M-DECOR
271.50 €
údržba MŠ - zhotovenie podláh Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Ján Angelovič
900.00 €
pohostenie-"Stretnutie rodákov" Odb.: Obec Ďačov
Dod.: HURKA s.r.o.
465.05 €
vystúpenie ľudovej rozprávačky Odb.: Obec Ďačov
Dod.: M.Triščová, ľud.rozprávačka
200.00 €
vystúpenie FS Odb.: Obec Ďačov
Dod.: OZ FS Šarišan
1330.00 €
zemina Odb.: Obec Ďačov
Dod.: HT SH s.r.o.
214.01 €
vysprávky MK Odb.: Obec Ďačov
Dod.: CBR s.r.o.
1160.88 €
práce na údržbe MŠ Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Marián Zontág
1005.00 €
vyhotovenie geometr.plánu Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Ing. Pavol Dulín, s.r.o.
1980.00 €
servisné prehliadky KD Odb.: Obec Ďačov
Dod.: PLYNOMA SERVIS
415.60 €
tovar - podujatie DHZ Odb.: Obec Ďačov
Dod.: KDK obchod s.r.o.
144.93 €
tovar - údržba MŠ Odb.: Obec Ďačov
Dod.: František Nemec Stavrem s.r.o.
3617.04 €
tovar na odber krvi - SČK Odb.: Obec Ďačov
Dod.: KDK obchod s.r.o.
114.08 €
kancelárske potreby Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Vladimír Gladiš - Globus
151.24 €
všeob.materiál DHZ Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Florian, s.r.o.
1257.00 €
stavebné práce na údržbe MŠ Odb.: Obec Ďačov
Dod.: STAV -MAJO s.r.o.
16374.73 €
tašky s potlačou Odb.: Obec Ďačov
Dod.: LIM PO, s.r.o.
160.50 €
historické uniformy - DHZ Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Florian, s.r.o.
0.00 €
Vianočná rozprávka Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Portál agentúra s.r.o.
250.00 €
údržba bezpeč.zariadenia na Ocú Odb.: Obec Ďačov
Dod.: SESFK s.r.o.
277.70 €
drvené kamenivo Odb.: Obec Ďačov
Dod.: IS-LOM s.r.o., Maglovec
143.96 €
stavebné práce "Revitalizácia MŠ Ďačov" Odb.: Obec Ďačov
Dod.: STAV -MAJO s.r.o.
24604.75 €
stolové kalendáre Odb.: Obec Ďačov
Dod.: LIM PO, s.r.o.
53.50 €
tlač kníh Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Tlačiareň Kušnír
250.00 €
Rekonštrukcia lávok cez potok Odb.: Obec Ďačov
Dod.: INTERKOV STEEL, s.r.o.
10000.00 €
externý manažment - Revitalizácia MŠ Odb.: Obec Ďačov
Dod.: I & Z Tender, s.r.o.
0.00 €
externý manažment - MK7 rekonštr. Odb.: Obec Ďačov
Dod.: I & Z Tender, s.r.o.
150.00 €
všeobecný materiál - DHZ Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Florian, s.r.o.
213.00 €
všeobecný materiál - DHZ Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Florian, s.r.o.
689.96 €
externý manažment-"Zatepl. a modern. MŠ" Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o.
1800.00 €
všeobecný materiál - DHZ Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Golitex s.r.o.
710.04 €
údržba kopír.stroja Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Aka servis, spol. s r.o.
232.80 €
stavebný dozor Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Michal Petrík - STAV-PET
900.00 €
geometrický plán Odb.: Obec Ďačov
Dod.: GEODUS, s.r.o.
340.00 €
revízia a servis hasiac.prístrojov Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Vladimír Jánoš - REHAP
160.56 €
Rekonštrukcia MK Odb.: Obec Ďačov
Dod.: EUROVIA SK, a.s.
102498.37 €
úprava PD-rekonštrukcia MK7 Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Ing. František Tomko
300.00 €
tovar SČK - odber krvi Odb.: Obec Ďačov
Dod.: KDK obchod s.r.o.
116.43 €
údržba žalúzií - KD Odb.: Obec Ďačov
Dod.: CHOVANEC, s.r.o.
174.08 €
maliarske práce- údržba KD Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Patrik Vysočan
1039.80 €
materiál na údržbu KD Odb.: Obec Ďačov
Dod.: STAV -MAJO s.r.o.
1101.10 €
historické uniformy Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Florian, s.r.o.
1560.00 €
programové vybavenie Odb.: Obec Ďačov
Dod.: IFOsoft s.r.o.
172.56 €
Účtovné súvzťažnosti 2018 Odb.: Obec Ďačov
Dod.: RVC Prešov
26.00 €
smetné nádoby Odb.: Obec Ďačov
Dod.: MEVA-SK, s.r.o. Rožňava
608.40 €
tonery Odb.: Obec Ďačov
Dod.: D-BAND servis, spol. s r.o.
208.80 €
samolepky na smetné nádoby Odb.: Obec Ďačov
Dod.: LIM PO, s.r.o.
72.50 €
montáž vianočnej výzdoby Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Martin Bujňák - KAMEL
182.08 €
vypracovanie ŽoNFP Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o.
1800.00 €
tlač projekt.dokumentácie Odb.: Obec Ďačov
Dod.: LOOK ARCH s.r.o.
180.00 €
vianočná výzdoba Odb.: Obec Ďačov
Dod.: INkom, spol. s r.o.
241.62 €
oprava lávky cez Torysu Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Ján Straka
2100.00 €
tovar Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Domáce potreby s.r.o.
250.06 €
kovová mreža Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Jozef Jarčuška - KOVUM
283.20 €
služby - súťaž DHZ Odb.: Obec Ďačov
Dod.: TLM trans, s.r.o.
144.00 €
všeobecný materiál pre DHZ Odb.: Obec Ďačov
Dod.: MIREX armatúry, s.r.o.
196.14 €
materiál pre DHZ Odb.: Obec Ďačov
Dod.: STAV -MAJO s.r.o.
86.81 €
kult.podujatie pre deti Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Air Production Slovakia s.r.o.
150.00 €
vodoinštalárske práce Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Jozef Bujňák
160.00 €
všeobecný materiál pre DHZ Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Florian, s.r.o.
66.00 €
údržba MK Odb.: Obec Ďačov
Dod.: EUROVIA SK, a.s.
1200.00 €
predaj a montáž žalúzií v KD Odb.: Obec Ďačov
Dod.: CHOVANEC, s.r.o.
362.00 €
údržba MK Odb.: Obec Ďačov
Dod.: CESTY MOSTY s.r.o.
14336.90 €
materiál Odb.: Obec Ďačov
Dod.: MIREX armatúry, s.r.o.
500.59 €
materiál a práce na údržbe KD Odb.: Obec Ďačov
Dod.: MAUP, s.r.o.
880.80 €
všeobecný materiál pre DHZ Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Florian, s.r.o.
784.00 €
tlač projektov k žiadosti o NFP Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Rastislav Mantič - WILLCOM
10.48 €
činnosť stav.dozora - "Ďačov-chodníky pozdĺž cesty III.tr.3191" Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Michal Petrík - STAV-PET
900.00 €
ochranné pracovné prostiedky Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Domáce potreby s.r.o.
59.89 €
tonery Odb.: Obec Ďačov
Dod.: D-BAND servis, spol. s r.o.
208.80 €
zhotovenie podkladu prístupovej cesty od č.78 po č.219 Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Jiří Procházka
1440.00 €
vypracovanie "Žiadosti o NFP" Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o.
1500.00 €
výroba a dodanie materiálu Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Kovstav s.r.o.
84.00 €
školenie členov DHZ Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
550.00 €
tovar na odber krvi - SČK Odb.: Obec Ďačov
Dod.: KDK obchod s.r.o.
92.06 €
svietidlá VO Odb.: Obec Ďačov
Dod.: INkom, spol. s r.o.
398.90 €
tovar na výroč.schôdzu - SČK Odb.: Obec Ďačov
Dod.: KDK obchod s.r.o.
125.25 €
program.vybavenie agendy Ocú Odb.: Obec Ďačov
Dod.: IFOsoft s.r.o.
170.56 €
materiál pre DHZ Odb.: Obec Ďačov
Dod.: STAV -MAJO s.r.o.
846.17 €
dodanie a výmena svetiel na Ocú Odb.: Obec Ďačov
Dod.: GLAstav
83.47 €
oprava elektrickej rúry v KD Odb.: Obec Ďačov
Dod.: BIELY DOM SK, s.r.o.
165.60 €
tovar na odber krvi - SČK Odb.: Obec Ďačov
Dod.: KDK obchod s.r.o.
83.73 €
vypracovanie PHSR obce Ďačov Odb.: Obec Ďačov
Dod.: TIBURON s.r.o.
300.00 €
predstavenie na sv. Mikuláša Odb.: Obec Ďačov
Dod.: PORTÁL - komorné divadlo bez opony
250.00 €
výroba nábytku do Ocú Odb.: Obec Ďačov
Dod.: F.Smetanka - Atypická stolárska výroba
870.00 €
výkopové zemné práce Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Jiří Procházka
1100.00 €
dvere do pivnice KD Odb.: Obec Ďačov
Dod.: GLAstav
553.00 €
materiál pre DHZ Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Florian, s.r.o.
410.00 €
materiál na údržbu lávok Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Kovstav s.r.o.
17.64 €
potreby pre DHZ Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Florian, s.r.o.
978.00 €
materiál a práce na bezbariérový vstup do KD Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Peter Andraščík
120.00 €
tovar Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Domáce potreby s.r.o.
186.79 €
servisné práce EZS Odb.: Obec Ďačov
Dod.: František Kandráč - FK SYSTEM
72.00 €
smetné nádoby Odb.: Obec Ďačov
Dod.: MEVA-SK, s.r.o. Rožňava
682.80 €
údržba lávok a chodníka Odb.: Obec Ďačov
Dod.: C.M.R. Slovakia, s.r.o.
2433.29 €
krovinorez Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Ján Mrug
579.00 €
činnosť stavebného dozora Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Michal Petrík - STAV-PET
800.00 €
trofeje na súťaž DHZ Odb.: Obec Ďačov
Dod.: EPoS SB, s.r.o.
158.60 €
materiál na opravu panvice v KD Odb.: Obec Ďačov
Dod.: MIREX armatúry, s.r.o.
26.74 €
výkopové práce - rozšírenie VO Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Jiří Procházka
76.00 €
tovar - údržba KD a rozšírenie VO Odb.: Obec Ďačov
Dod.: STAV -MAJO s.r.o.
797.24 €
projekt.dokumentacia - "Ďačov-chodníky pozdlž cesty III.tr.3191" Odb.: Obec Ďačov
Dod.: INGRES, s.r.o.
1800.00 €
cartridge do tlačiarní Odb.: Obec Ďačov
Dod.: D-BAND servis, spol. s r.o.
229.20 €
oprava tlačiarne Odb.: Obec Ďačov
Dod.: D-BAND servis, spol. s r.o.
18.00 €
pracovné náradie Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Domáce potreby s.r.o.
21.72 €
pracovný odev Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Golitex s.r.o.
94.40 €
materiál pre výzbroj DHZ Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Stanislav Staš
700.00 €
materiál pre výzbroj DHZ Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Stanislav Staš
459.00 €
tovar pre SČK na výročnú schôdzu Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Kochanová Alena
114.00 €
publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve Odb.: Obec Ďačov
Dod.: RVC Prešov
28.90 €
tonér cartr.Brother Tn-2250 Odb.: Obec Ďačov
Dod.: D-BAND servis, spol. s r.o.
24.00 €
Vypracovanie žiadosti o NFP - Kamerový systém v obci Ďačov Odb.: Obec Ďačov
Dod.: Sandros s.r.o.
250.00 €

2015

2014

2013

2012

1 2 >

2011

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 12:00 13:00 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár